Wie zijn we?

Welkom bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel! 

Onze rechtbank werd op 31 maart 2014 opgericht nadat de vroegere tweetalige rechtbank van eerste aanleg werd ontdubbeld. De heer Simon Cardon werd op 25 november 2019 benoemd tot voorzitter en de heer Jan Vanvolsem is hoofdgriffier. Deze rechtbank neemt kennis van de Nederlandstalige zaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel en bestaat uit 5 secties: 

  • De burgerlijke rechtbank

  • De familierechtbank

  • De jeugdrechtbank 

  • De correctionele rechtbank, de raadkamer en het onderzoek 

  • De strafuitvoeringsrechtbank

Op deze website proberen we u zoveel mogelijk informatie te verschaffen over de praktische werking van onze rechtbank. Indien u meer duiding wenst bij bepaalde woorden, kan u altijd de woordenlijst raadplegen via de volgende link

Juridisch advies zal u hier echter niet terugvinden. Daarvoor kan u terecht bij uw advocaat of bij het bureau voor juridische rechtsbijstand (klik hier).