01

Indexering van de bijdrage aan het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.

Vanaf 1 december 2021 is het bedrag van de bijdrage 22 euro (Publicatie BS : 06-12-2021)

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel
 • Poelaertplein 3 bus 4
  1000 Brussel
 • 02/508 69 73 (Griffie - algemene diensten)

Secretariaat

Secretariaat Voorzitter
 • 02/508 61 65

Griffies

 • 02 519 80 61
 • 02 508 69 81
 • 02 508 69 73
 • 02 508 69 79
 • 02 508 61 05

Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel

 • Poelaertplein 3 bus 4 - 1000 Brussel
 • 02/508 69 73 (Griffie - algemene diensten)
Voorstelling

Welkom

Deze website is bedoeld om u meer en nuttige informatie te verstrekken over de werking van onze Rechtbank

Beleid

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel bestaat uit 20 kamers, 1 kamer bevoegd voor kort geding en 1 bureau voor rechtsbijstand, waarin naast de voorzitter – een beroepsmagistraat – niet-professionele magistraten "rechters in sociale zaken" zetelen.

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank heeft bevoegdheden inzake arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank behandelt onder meer (art. 578 Ger. W.):

- geschillen tussen werkgevers en werknemers (bv. over individueel arbeidscontract, ontslag, arbeidsongeval, beroepziekte)
- geschillen over sociale zekerheid (bv. over pensioenen, werkloosheid… )
- geschillen over sociale bijstand (sociale prestaties)
- geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk
- geschillen over geweld en pesterijen op het werk
- zaken omtrent collectieve schuldenregeling (sinds 1 september 2007)
- geschillen betreffende racisme en discriminatie op het werk 

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank heeft een eigen 'openbaar ministerie', het arbeidsauditoraat Brussel en het arbeidsauditoraat Halle/Vilvoorde, onder leiding van de arbeidsauditeur.

De arbeidsauditoraten vervolgen inbreuken op de sociale wetgeving en geven advies in burgerlijke zaken

Organisatie

Reglementen

Bijlagen

- Bijzonder reglement (19.54 KB)

Vaststellingen

Zittingen

De organisatie van de zittingen wordt gedaan met blokken van 4 weken die elkaar telkens onmiddellijk opvolgen.

Deze blokken worden opgedeeld in week 1, week 2, week 3 en week 4.

De eerste blok (week 1) van elk gerechtelijk jaar is telkens de week waarin de eerste werkdag van september valt.

De zaterdag wordt, voor de toepassing van dit reglement, niet beschouwd als een werkdag.

ROOSTER ZITTINGEN

Verdeling van de kamers over de zalen

 

 

 

Zaal

 

 

MAANDAG

 

 

DINSDAG

 

 

WOENSDAG

 

 

DONDERDAG

 

VRIJDAG

 

Verdeling v/d kamers over de zalen

 

 

Voormiddag

 

9.30 u

 

 

Namiddag

 

14.00 u

 

Voormiddag

 

9.30 u

 

 

Namiddag

 

14.00 u

 

 

Voormiddag

 

9.30 u

 

 

Namiddag

 

14.00 u

 

 

Voormiddag

 

9.30 u

 

 

Namiddag

 

14.00 u

 

 

Voormiddag

 

9.30 u

 

 

Namiddag

 

14.00 u

 

0.1

 

 

12

13-14

 

 

 

 

 

5

 

5

12

13-14

0.2

 

 

 

 

 

 

17-18

 

 

 

9

 

9

17-18

 

0.3

 

6+8

7

 

3

 

 

 

 

10-11

15-16

 

 

3

6+8

7

10-11

15-16

 

0.4

 

 

 

KORT

GEDING

11.00 u

--------

BRB

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

2

 

 

1

 

 

 

2

4

(1)

 

1

2

4

0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaal voor getuigen-verhoor

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

17-18

 

17-18

 

BRB : Bureau voor rechtsbijstand

Bijlagen

Bevelschriften

Bijlagen

- Dienstregeling 2022-2023 (713.49 KB)

Bijlagen

- Gerechtelijk verlof 2022 (676.31 KB)
Inlichtingen

Deskundigen

Tolken

Vertalers

Custom 1

Brochure CSR

Schuldbemiddelaars

Video podcast collectieve schuldenregeling

CSR Verzoekschrift - model

Bijlagen

Custom 2

Werkingsverslag 2021

Bijlagen

- Werkingsverslag 2021 (808.66 KB)
Secties

KAMERS

Bijlagen

- KAMERS (14.04 KB)
Secretariaat

Secretariaat

Secretariaat Voorzitter
 • 02/508 61 65
Griffies

Griffies

 • 02 519 80 61
 • 02 508 69 81
 • 02 508 69 73
 • 02 508 69 79
 • 02 508 61 05

Nieuws

De DPA-Jbox - Beveiligd elektronisch communiceren

Bijlagen

- Flyer DPA-Jbox (191.41 KB)

Formulieren

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Gezamenlijke aanvraag tot vaststelling art. 750 Ger.W.

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Vaststelling aanvraag - na deskundige

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Aanvraag vaststelling art. 730-803 Ger.W.

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Formulier aanvraag uitgifte-afschrift

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Formulier minnelijke kalender
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift CSR

Sitemap