De werking van de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel vanaf 12 mei 2022

De volgende dwingende maatregelen gelden:

  1. Het dragen van een mondmasker is nog steeds aanbevolen om het gerechtsgebouw Poelaertplein 3 te kunnen betreden.
  1. De zittingszalen zijn ingericht volgens de normen van ‘social distancing’. Er wordt slechts een zeer beperkt en vaststaand aantal personen toegelaten tot de zittingszaal, in functie van haar oppervlakte. Indien er zich meer personen aanbieden dan toegelaten, wachten deze in de inkomhal met inachtneming van de nodige afstand, of, bij grote drukte, buiten op het Poelaertplein.
  1. Indien mogelijk zullen pleitzaken behandeld worden op een vast uur.

De griffier zal daartoe de raadslieden contacteren in functie van de belasting van de zittingsrol en een efficiënte organisatie.

De raadslieden worden vriendelijk verzocht om hun intenties (pleiten, verzoek tot uitstel, verwacht uur van aankomst,…) op voorhand en bij voorkeur via e-deposit bekend te maken aan de rechtbank, precies om dit mogelijk te maken.

 

U kan alle verzoekschriften, conclusies, brieven en stukkenbundels toesturen per post of bij voorkeur neerleggen via e-deposit op volgend adres :

https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login

Voor gedinginleidende verzoekschriften (en enkel daarvoor) dient u het algemeen rolnummer 1970/70/A te gebruiken. Aansluitend ontvangt u het rolnummer dat aan uw zaak wordt toebedeeld en dat u gebruikt voor verdere neerleggingen.

De griffie op de tweede verdieping is toegankelijk maar u moet zich vooraf aanmelden bij het onthaal in de inkomhal op de gelijkvloerse verdieping.

Betalen met bancontact is mogelijk.

U kan de griffie telefonisch contacteren van 8.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.00 uur op:

02/508.69.73 – 02/508.69.79 – 02/508.69.81

 

Brussel, 12 mei 2022