Alle contactgegevens

Localisatie

Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Ieper
afdeling van Arbeidsrechtbank Gent

Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Ieper

afdeling van Arbeidsrechtbank Gent

Voorstelling

Gebouw

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De afdeling Ieper oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van het  kanton Ieper en van het kanton Poperinge.  

Bereikbaarheid

Er is een eigen parking achter het gebouw voor 12 plaatsen

Coronamaatregelen

 

In alle afdelingen van de arbeidsrechtbank Gent gelden de volgende regels:

  • Iedereen (ook kinderen vanaf 6 jaar) die zich in het gerechtsgebouw verplaatst, is verplicht een mondmasker te dragen dat de neus en de mond volledig bedekt, dit geldt ook voor een verplaatsing in de zittingzaal,
  • Wie neerzit in de zittingzaal mag het mondmasker afnemen, tenzij de voorzitter van de kamer anders beveelt,
  • Tijdens het pleiten mag het mondmasker afgenomen worden, tenzij de voorzitter van de kamer anders beveelt,
  • Respecteer steeds de regels van de social distancing dwz bewaar minstens 1,5 meter afstand van de anderen,
  •  Volg de (lokale) richtlijnen van de gebouwenbeheerder, de voorzitter van de kamer of de zaalwachter stipt op,
  • Ontsmet of was je handen vooraleer de zittingzaal binnen te gaan.

De griffies zijn overeenkomstig hun normale uurrooster toegankelijk.

De dossiers worden bij voorkeur ingezien na afspraak.

Er wordt zoveel mogelijk op afstand gecommuniceerd.

Hieronder vindt u het email adres en het telefoonnummer van de afdeling Ieper.

Afdeling Ieper

ieper.arb.griffie@just.fgov.be

057 22 40 40

 

De griffie aanvaardt bij voorkeur geen contant geld.

Ingeval een bijdrage verschuldigd is aan het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand, dient het betalingsbewijs te worden voorgelegd vooraleer de zaak kan worden ingeschreven.

Hieronder vindt u het rekeningnummer van de afdeling:

Afdeling Ieper

BE42679200853654

PCHQBEBB

 

 

Nieuws

De arbeidsrechtbank Ieper heeft 27 vaste bewoners van het MPI De Vleugels in Kerken, die niet akkoord waren met de daling van hun zorgbudget, gelijk gegeven.

De rechter was van oordeel dat er een inbreuk werd gepleegd op het standstillbeginsel.

Er is beroep mogelijk.

 

Bijlagen

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift art. 704 § 2 Ger. W.
Document PDF Word Excel Info
model verzoekschrift aanvraag collectieve schuldenregeling

Sitemap