Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Gent

afdeling van Arbeidsrechtbank Gent

Openingsuren


iedere werkdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u

Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels

Alle contactgegevens

Localisatie

Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Gent
afdeling van Arbeidsrechtbank Gent

Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Gent

afdeling van Arbeidsrechtbank Gent

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De afdeling Gent oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Deinze, Eeklo, van de vijf kantons Gent en van de kantons Merelbeke en Zelzate.

 

 

Bereikbaarheid

1. Openbaar vervoer

trein tot station Gent Sint-Pieters

vervolgens tram 4 (Gentbrugge-Moscou) tot aan halte Opgeëistenlaan

2. Wagen

via E 17 komende van de richting Antwerpen:

Neem op de E 17 afrit R4 richting Gent-Zeehaven, op het einde verkeerslichten

(Kennedylaan/Eurosilo) naar links;

via tunnel Vliegtuiglaan (Weba)

aan rond punt rechtuit en op het einde (Muidepoort) naar links;

over de Muidebrug en aan de verkeerslichten naar rechts;

rechtuit via Muidelaan – Blaisantvest – Opgeëistenlaan;

inrit bezoekersparking (-1) ligt 50 meter voor het gebouw

 

via E 17 komende van de richting Kortrijk en E 40 komende van de richting Brussel:

Neem op het klaverblad Zwijnaarde de E 40 richting Oostende en

neem nadien op de E 40 afrit 14 EXPO en volg richting Zelzate (B 402);

rij over de Ringvaartbrug en volg de R4 richting Zelzate;

neem op de R4 de 3e afrit (Drongen) en ga vlak voor de (lichtblauwe) brug naar rechts

volg de Drongensesteenweg.  Op kruispunt van de Drongensesteenweg met R 40 naar

rechts.  Volgende kruispunt links inslaan (Nieuwe Wandeling).  Daarna rechtdoor en

Begijnhoflaan- Opgeëistenlaan volgen;

rij voorbij het gerechtsgebouw en maak aan de verkeerslichten linksomkeer;

inrit bezoekersparking (-1) ligt 50 meter voor het gebouw

(alternatief, doch af te raden in de spits: op het klaverblad steeds Gent-Centrum volgen,

vervolgens “alle richtingen” en dan de kleine stadsring volgen, beide richtingen zijn mogelijk)

via E 40 komende van de richting Brugge

neem afrit 13 Gent-West

naar links

brede weg volgen tot over tweede brug (Ringvaart), zie dan volg de Drongensesteenweg.  Op kruispunt van de Drongensesteenweg met R 40 naar rechts.  Volgende kruispunt links inslaan (Nieuwe Wandeling).  Daarna rechtdoor en Begijnhoflaan- Opgeëistenlaan volgen;

rij voorbij het gerechtsgebouw en maak aan de verkeerslichten linksomkeer;

inrit bezoekersparking (-1) ligt 50 meter voor het gebouw

Coronamaatregelen

In alle afdelingen van de arbeidsrechtbank Gent gelden de volgende regels:

  • Iedereen (ook kinderen vanaf 6 jaar) die zich in het gerechtsgebouw verplaatst, is verplicht een mondmasker te dragen dat de neus en de mond volledig bedekt, dit geldt ook voor een verplaatsing in de zittingzaal,
  • Wie neerzit in de zittingzaal mag het mondmasker afnemen, tenzij de voorzitter van de kamer anders beveelt,
  • Tijdens het pleiten mag het mondmasker afgenomen worden, tenzij de voorzitter van de kamer anders beveelt,
  • Respecteer steeds de regels van de social distancing dwz bewaar minstens 1,5 meter afstand van de anderen,
  •  Volg de (lokale) richtlijnen van de gebouwenbeheerder, de voorzitter van de kamer of de zaalwachter stipt op,
  • Ontsmet of was je handen vooraleer de zittingzaal binnen te gaan.

De griffies zijn overeenkomstig hun normale uurrooster toegankelijk.

De dossiers worden bij voorkeur ingezien na afspraak.

Er wordt zoveel mogelijk op afstand gecommuniceerd.

Hieronder vindt u het email adres en het telefoonnummer van de afdeling Gent.

Afdeling Gent

gent.arb.griffie@just.fgov.be

09 234 50 00
 

 

De griffie aanvaardt bij voorkeur geen contant geld.

Ingeval een bijdrage verschuldigd is aan het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand, dient het betalingsbewijs te worden voorgelegd vooraleer de zaak kan worden ingeschreven.

Hieronder vindt u het rekeningnummer van de afdeling:

Afdeling Gent

BE15679200851230

PCHQBEBB

 

 

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift art. 704 § 2 Ger. W.
Document PDF Word Excel Info
model verzoekschrift aanvraag collectieve schuldenregeling

Sitemap