Wie zijn we?

Magistraten

  • eerste voorzitter,
  • 3 kamervoorzitters,
  • 7 raadsheren

Griffiers

  • hoofdgriffier
  • griffier hoofd van dienst
  • 11 griffiers
  • griffiepersoneel