Het centraal register voor de bescherming van de personen treedt in werking op 01 juni 2021

Het centraal register voor de bescherming van de personen treedt in werking op 01 juni 2021

(artikel 98 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (BS 31-12-2018)- KB van 12-02-2021 (BS 15-03-2021)

Dit houdt in dat vanaf 01 juni 2021 elk inleidend verzoekschrift met betrekking tot de gerechtelijke bescherming van de personen (artikelen 488/1 tot 502 van het oude Burgerlijk Wetboek) enkel nog op digitale wijze kan worden ingediend via de website :

www.rechterlijkebescherming.be

De verzoeker kan dit doen via de eigen pc of via een kioskpc (waarvan er op elke griffie van de vredegerechten één beschikbaar is) door zich te identificeren met zijn identiteitskaart. Elke betrokkene kan zich registreren. Dat geldt uiteraard eveneens voor de te beschermen persoon.

Voor de neerleggingen via de kioskpc kan er enkel op afspraak worden gewerkt. U kan hiervoor telefonisch terecht op één van de volgende telefoonnummers :

  Tel.
Vredegerecht Beringen 011 42 23 92
Vredegerecht Bilzen 089 41 14 41
Vredegerecht Bree 089 46 23 09
Vredegerecht Genk 089 32 29 30
Vredegerecht Hasselt I en II 011 37 44 05
Vredegerecht Houthalen-Helchteren 011 49 25 00
Vredegerecht Maasmechelen 089 76 43 09
Vredegerecht Pelt 011 80 06 20
Vredegerecht Sint-Truiden 011 68 29 96
Vredegerecht Tongeren 012 39 95 80

    

Een bijdrage van 22 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand maakt het mogelijk het dossier te openen. Indien verzoeker gratis rechtsbijstand of juridische tweedelijnsbijstand geniet, moet hij die niet betalen. De betaling kan ook gebeuren via overschrijving.

Opgelet : indien men deze bijdrage contact wil betalen, kan men zich enkel wenden tot de griffie van het bevoegde vredegerecht!

Naast de verplichte digitale neerlegging van verzoekschriften heeft de burger de keuze om de verdere communicatie via het CRBP (en dus digitaal) dan wel via de gewone weg (per post) te laten verlopen.

Voor de bestaande beschermingsdossiers geldt dezelfde regeling vanaf 01 juni 2021. Dit betekent dat stukken die voordien op papier bestonden niet verplicht moeten worden ingescand maar de navolgende verzoekschriften moeten ook in deze dossiers altijd digitaal worden neergelegd.

Voor bepaalde categorieën van personen (o.a. de advocaten) moet elke neerlegging, kennisgeving of mededeling wèl gebeuren via het register dit zowel in de nieuwe als in de bestaande beschermingsdossiers.

Alle hangende beschermingsdossiers worden opengesteld op hogervermelde website voor de betrokken partijen zodra zij zich hebben ingeschreven.

 

Namens de griffies van de vredegerechten van het arrondissement Limburg