Info voor publiek

Roken

Het gerechtsgebouw is een openbaar gebouw, waar de regels omtrent rookverbod op publieke plaatsen van toepassing zijn: roken kan enkel buiten het gebouw en er is controle.

Gsm

De terechtzittingen moeten ten behoeve van de rechtszoekende en de rechtspraak sereen verlopen. Daarom moet de gsm afgezet worden zodra je een zittingzaal binnenkomt: er is controle en de rechter heeft wettelijk de "politie van de zitting".

Lawaai

Aangezien de meeste zittingen openbaar zijn, staan de deuren van de zalen open.

Dit heeft als gevolg dat overdreven lawaai uit de gangen of andere publieke ruimten de zitting kan verstoren: respect wordt verwacht en de rechter heeft de "politie van de zitting".

Kledij

De rechters, de griffier, de procureur des Konings én de advocaten dragen op de terechtzitting een zwarte toga.

Je begrijpt dus dat de terechtzitting wordt beschouwd als een voor jou belangrijk gebeuren.

Als rechtzoekende of gewoon als geïnteresseerde bezoeker (de meeste zittingen zijn immers openbaar), wordt verwacht dat je het serene verloop van de zitting niet verstoort met ongepaste kledij. Voor een sollicitatie of een examen heb je trouwens ook aandacht voor gepaste kledij.

De rechter heeft wettelijk de "politie van de zitting" en kan bijstand vragen van de in het gebouw aanwezige federale politie.

Fotograferen, filmen, geluidsregistratie

Voor de beroepspers zijn er afspraken gemaakt: de rechter beslist na voorafgaande vraag in welke mate de beroepspers op de zitting kan registreren, met aandacht voor het respect voor alle aanwezigen, procespartijen en andere.

Aan anderen is het niet toegelaten om tijdens de zitting ongevraagd te registreren.

Persrechters

Enkel ten behoeve van de beroepspers is door de rechtbank van eerste aanleg de mogelijkheid voorzien om informatie over gerechtelijke uitspraken te verkrijgen van een magistraat die niet in de zaak zelf optrad.

Justitiehuizen

Voor informatie en verwijzing inzake vragen en problemen rond justitie kun je terecht bij het justitiehuis. Je kan er zonder afspraak terecht voor een gratis, éénmalig advies, bij:

Justitiehuis
Predikherenrei 3
8000 Brugge

Tel: 050/ 44 24 10
Fax: 050/ 44 24 24

Permanentie advocaat: maandag, woensdag en vrijdag tussen 10 en 12u + dinsdag en donderdag tussen 16 en 18u
Telefonische inlichtingen (advocaat): dinsdag en donderdag tussen 16 en 18u op 050 44 24 10
Permanentie notaris: 1e en 3e donderdag van de maand tussen 16 en 18 u

Advocatuur

Voor inlichtingen in verband met de advocatuur:

Secretariaat der orde van advocaten
Langestraat 120
8000 Brugge

Tel: 050/ 33 16 80 Fax: 050/ 34 66 72
E-mail: advocatenbrugge@unicall.be (link sends e-mail)
Website: www.baliebrugge.be
Het secretariaat is open elke werkdag van 9u tot 12u.

Tweedelijnsbijstand (Pro Deo's)

Bureau voor Juridische Bijstand
Informatie: secretariaat - Tel: 050/ 34 97 20 Fax: 050/ 34 66 72

Zittingen: in het gerechtsgebouw, zaal O, elke maandag en donderdag om 11u (in juli en augustus enkel op donderdag).

Ook in Tielt, Oostende en Torhout kun je terecht voor juridische bijstand. Voor adressen, voorwaarden, of gewoon meer informatie kun je terecht op de pagina's over tweedelijnsbijstand van de balie te Brugge.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Voor informatie en advies aan kinderen en jongeren tot 18 jaar over juridische vragen en problemen en rechten van kinderen d.m.v. permanenties, vormingen folders en brochures is er de kinderrechtswinkel.

Meest nabije Kinderrechtswinkel
Hoogstraat 81
9000 Gent

Tel : 070/21 00 71
e-mail: info@kinderrechtswinkel.be (link sends e-mail)
website: https://tzitemzo.be/ (Je kan ook chatten via deze site)

Justitieel Welzijnswerk

Hulpverlening aan gedetineerden, ex-gedetineerden en alle personen die in aanraking komen of dreigen te komen met justitie zowel voor betrokkenen als hun familie.
Organisatie van vormingsactiviteiten rond de problematiek van gevangeniswezen, criminaliteit, problemen van gedetineerden en de hulpverlening aan deze personen.
Medewerking aan de ontwikkeling en uitvoering van alternatieve gerechtelijke maatregelen

Justitieel Welzijnswerk van het Gerechtelijk Arrondissement Brugge vzw
Refugestraat 1
8200 Brugge (Sint-Andries)

tel. 050/31.01.07 - fax 050/31.76.89
Open maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17.30, of op afspraak.

Centrum voor illegalen

Gesloten centrum voor vreemdelingen die in het land verblijven zonder geldig verblijfsdocument.

Centrum voor illegalen in Brugge (C.I.B.)
De Refuge
Zandstraat 150
8200 Brugge (Sint-Andries)

Tel 050/ 45 10 40 - Fax 050/ 31 59 56

Gevangenis

Inrichting met gesloten regime. Huis van arrest en voor strafuitvoering.

Mannenafdeling, arresthuis voor

  • de gerechtelijke arrondissementen Brugge en Veurne
  • de primair veroordeelden tot een criminele straf van meer dan 5 jaar van de provincies Oost- en West-Vlaanderen
  • de primair veroordeelden tot een correctionele straf van minder dan 5 Jaar van de provincies Oost- en West-Vlaanderen ongeschikt voor een open regime
  • de correctioneel veroordeelde recidivisten van de provincie West-Vlaanderen
  • gedetineerden voor strafuitboeting aangeduid door de Centrale Administratie

Vrouwenafdeling, arresthuis voor

  • arresthuis voor de gerechtelijke arrondissementen Brugge, Veurne, Ieper en Kortrijk
  • de veroordeelde vrouwen van de provincie West-Vlaanderen
  • gedetineerden voor strafuitboeting aangeduid door de Centrale

Administratie
Medisch Centrum

Penitentiair Complex Brugge
Legeweg 200
8200 Brugge (Sint-Andries)
Tel 050/ 45 71 11 - Fax 050/ 45 71 23