JustDeposit in strafzaken

Op dit ogenblik is JustDeposit nog niet actief voor strafzaken.

De uitrol JustDeposit zal gefaseerd verlopen, met verschillende releases.

De eerste release is voorzien in juni 2024.

zaakverdelingsreglement rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen met ingang vanaf 01 maart 2024