Verloop van de zitting vanaf 19 april 2022

  1. alle zaken waarin gedaagden zonder advocaat verschijnen en alle zaken met tolk (particulieren zonder advocaat) zullen behandeld worden tussen 9 en 10 uur. Particulieren hebben tussen 9 en 10 u voorrang op de advocaten.
  2. Aan de advocaten wordt gevraagd om op voorhand aan de griffie mee te delen of hun cliënt de bijstand van een tolk nodig heeft.
  3. Vanaf 10 uur zullen de zaken waarin een advocaat tussenkomt, in volgorde van aankomst van de advocaat en en met voorrang voor de advocaten die  tijdig een tolk hebben aangevraagd, behandeld worden. (let op, indien er een tolk gevraagd wordt anders dan (FR/NL) dan wordt het uur dat U dient te verschijnen door de griffie aan U gecommuniceerd.  Enkel de zaken waarvoor de tolk werd gevraagd zullen behandeld worden, de overige zaken worden nadien op volgorde van aanbieden genomen.
  4. Voor de vlotte gang van zaken, wordt opgeroepen om voorafgaandelijk de tussenkomst te melden aan vilvoorde.politierechtbank@just.fgov.be alsmede eventuele conclusies met stukken over te maken.
    Momenteel dienen conclusies en stukken nog steeds in origineel te worden neergelegd op de zitting.
  5. Dossier inzake een "aangehoudene" worden behandeld op het uur van uithalingsbevel !!!