Netwerkstoring 09-01-2023

De griffie is momenteel (09/01/2023) enkel bereikbaar per mail omwille van netwerkproblemen.

Verloop van de zitting vanaf 19 april 2022

  1. alle zaken waarin gedaagden zonder advocaat verschijnen en alle zaken met tolk (particulieren zonder advocaat) zullen behandeld worden tussen 9 en 10 uur. Particulieren hebben tussen 9 en 10 u voorrang op de advocaten.

Aanwezigheid tolk Nederlands / Frans

Elke zitting om 9 uur. (van 9 uur tot 10 uur enkel particulieren) - vanaf 10 uur ook voor dossiers met advocaten indien deze de tolk voor de zitting hebben gevraagd.

Inzage dossier

Er dient geen afspraak meer gemaakt te worden voor inzage van dossiers die vastgesteld staan. 

Om wachttijden te beperken is het voor dossiers waarin reeds een vonnis werd geveld aangeraden de griffie hiervan op voorhand, via mail, in te lichten.

 

Info voor gerechtsdeurwaarders (verzetten)

Verzetten van L. Brewaeys : maandag

Verzetten van M. Coltura     : dinsdag 

Verzetten van P. Feys          : Vrijdag

GEEN ZITTINGEN IN DE SCHOOLVAKANTIES :

kerst              : van 26/12/2022 tot en met 08/01/2023