Leidraad digitale communicatie

Er werden met de balie Limburg een aantal richtlijnen afgesproken in verband met de digitale communicatie in een procedure.

De "leidraad digitale communicatie arr. Limburg" kan u hier raadplegen.