Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen

afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen

 • Voochtstraat 7 - 2800 Mechelen
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.

Openingsuren


Griffie
De griffie is elke werkdag open van 08.30u. tot 12.30u. en van 13.30u. tot 16.00u.
Hier kan u terecht voor praktische inlichtingen.
De wet (artikel 297 van het Gerechtelijk Wetboek) verbiedt ons echter om advies te geven in concrete zaken.


Alle contactgegevens

Localisatie

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen
afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Voochtstraat 7
  2800 Mechelen
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.

Griffies

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen

afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen

 • Voochtstraat 7 - 2800 Mechelen
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.
Voorstelling

Bereikbaarheid

De afdeling Mechelen is als volgt te bereiken:

Met de wagen:
Komende van de E19 (Antwerpen/Brussel): afrit Mechelen Noord richting centrum:
ofwel gaat u bij de 6de verkeerslichten naar rechts; zo komt u in de Keizerstraat en kan u de parking van de Veemarkt bereiken
ofwel houdt u bij het 6de verkeerslicht uiterst rechts en rijdt u zo tot bij de parking op de Zandpoortvest die aan uw linkerzijde ligt.
Komende van de E19 (Antwerpen/Brussel): afrit Mechelen Zuid:
u volgt richting centrum, rijdt langs het station van Mechelen en komt in de Hendrik Consciencestraat waar u uiterst rechts rijdt.
Aan de verkeerslichten gaat u rechtsaf.
Voorbij het tweede verkeerslicht ligt de parking van de Zandpoortvest aan uw rechterzijde.
Wenst u naar de parking van de Veemarkt te rijden, dan neemt u voorbij deze parking bij het tweede verkeerslicht de afslag naar links.
Komt u uit de richting van de aanpalende gemeenten dan kan u steeds via de ring rond Mechelen de Voochtstraat bereiken via de Keizerstraat of de Zandpoortvest.
Er is parkeergelegenheid in de buurt van de Voochtstraat, nl. de Keizerstraat, de Veemarkt en de Zandpoortvest.

Met de bus:
Zowel in de Keizerstraat als op de Zandpoortvest zijn er haltes van De Lijn.
Via de website van De Lijn kan u de dienstregeling opzoeken.

Met de trein:
Het station Mechelen Nekkerpoel ligt op wandelafstand (10 min.) van het gerechtsgebouw.
Voor de dienstregelingen van de trein kan u de website van de NMBS raadplegen.

Te voet of met de fiets:
Het gerechtsgebouw is vanaf het station Mechelen te voet te bereiken via hogergenoemde beschrijving of met het openbaar vervoer.

Reglementen

Hier vindt u het bijzonder reglement van de Ondernemingschrechtbank Antwerpen.

Zittingen

De zittingen vinden plaats om 09.00u.

Via de link hieronder kan u het wekelijks schema van de zittingen downloaden.

Bijlagen

- Zittingsschema Mechelen (190.56 KB)
Organisatie

Gebiedsomschrijving

Via deze pagina kan u opzoeken bij welke afdeling van de rechtbank u opzoeken welke rechtbank en welke afdeling bevoegd is.

Inlichtingen

Curatoren

Hier vindt u de lijst van curatoren die werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 10 juni 2021.

Klachten

In verband met klachten kan u terecht bij mevrouw Van den Kerkhof Ann, rechter via Mechelen.kh.secr@just.fgov.be

Custom 1

Openingen

Recent uitgesproken faillissementen
Hier vindt u een overzicht van de uitgesproken faillissementen van de voorbije week.
Deze opsomming is louter informatief.
Voor de officiële publicaties van faillissementen verwijzen wij naar het Belgisch Staatsblad.
Voor eerder uitgesproken faillissementen of eventuele wijzigingen verwijzen we eveneens naar het Belgisch Staatsblad.

 

Sluitingen

Recent gesloten faillissementen
Er werden recent geen sluitingen van faillissementen uitgesproken.

Voor de officiële publicaties van sluitingen verwijzen wij naar het Belgisch Staatsblad.
Voor eerdere sluitingen of eventuele wijzigingen verwijzen we eveneens naar het Belgisch Staatsblad.

Griffies

Griffies

Nieuws

Er werden met de balie Antwerpen een aantal richtlijnen afgesproken in verband met digitale communicatie in een procedure.

De "leidraad digitale communicatie" kan u hier raadplegen.

De zitting van de ambtshalve weglatingen vindt dit jaar plaats op 14 december 2021.

Op grond van artikel 730 §2 van het Gerechtelijk Wetboek worden zaken ambtshalve weggelaten van de algemene rol wanneer aan de  volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Het gaat om zaken die sinds meer dan 3 jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan  de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan 3 jaar niet zijn voortgezet.
 2. In deze zaken werd geen verzoek tot handhaving op de algemene rol gedaan.

Wij verzoeken u vriendelijk om het verzoek tot handhaving neer te leggen via e-Deposit of DPA deposit.

De lijst van de zaken is vanaf 15 november ter inzage beschikbaar op de rolgriffie, lokaal 0.04 en zittingszaal lokaal 1.22.

De rolnummers van de lijst zijn ook online te raadplegen via de website van hoven en rechtbanken.

Stap 1: Ga naar 'Uw dossier'.

Stap 2: Selecteer de volgende gegevens :

 • Jurisdictie ‘ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Mechelen’
 • Rolnummer inbrengen
 • Indien de zaak staat vastgesteld op 14/12/2021 op de VZ kamer, staat de zaak voor ambtshalve weglating.

of

 • Jurisdictie ‘ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Mechelen’
 • Datum van de zitting ‘14/12/2021’
 • Kamer ‘VZ’

 

Er werden met de balie Antwerpen een aantal richtlijnen afgesproken in verband met digitale communicatie in een procedure.

De "leidraad digitale communicatie" kan u hier raadplegen.

Hier kan u een nota terugvinden omtrent het neerleggen van stukken in e-deposit door voor uw pdf-documenten gebruik te maken van PDFsam.

Formulieren

Hier vindt u toelichtingen omtrent de procedures van het Europees betalingsbevel.

Via deze link wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van het Europees e-justitieportaal voor wat betreft de procedures voor betalingsbevelen.

Via deze link wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van het Europees e-justitieportaal voor wat betreft de formulieren voor geringe vorderingen.

Document PDF Word Excel Info
Leidraad EBB
Voorbeeld Hasselt
Voorbeeld Turnhout
Leidraad EGV
Document PDF Word Excel Info
Model afrekening
Document PDF Word Excel Info
Aangifte staking van betaling
Document PDF Word Excel Info
Model verzoekschrift summiere rechtspleging
Model aanmaning summiere rechtspleging

Sitemap