Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Hasselt

afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen

 • Parklaan 25/6 - 3500 Hasselt
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.

Openingsuren


Griffie
De griffie is elke werkdag open van 08.30u. tot 12.30u. en van 13.30u. tot 16.00u.
Hier kan u terecht voor praktische inlichtingen.
De wet (artikel 297 van het Gerechtelijk Wetboek) verbiedt ons echter om advies te geven in concrete zaken.


Alle contactgegevens

Localisatie

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Hasselt
afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Parklaan 25/6
  3500 Hasselt
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.

Griffies

elke werkdag tussen 9.00u en 12.00u

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Hasselt

afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen

 • Parklaan 25/6 - 3500 Hasselt
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.
Organisatie

Gebiedsomschrijving

Via deze pagina kan u opzoeken bij welke afdeling van de rechtbank u opzoeken welke rechtbank en welke afdeling bevoegd is.

Bereikbaarheid

Reglementen

Hier vindt u het bijzonder reglement van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen.

Zittingen

De zittingen vinden plaats om 09.00u.

Via de link hieronder kan u het wekelijks schema van de zittingen downloaden.

Bijlagen

- Zittingsschema Hasselt (270.22 KB)
Inlichtingen

Curatoren

Hier vindt u de lijst van curatoren die werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 10 juni 2021.

Klachten

In verband met klachten kan u terecht bij de afdelingsvoorzitter, de heer Peter Martens, via orb.hasselt.rollen@just.fgov.be

Custom 1

Openingen

Recent uitgesproken faillissementen
Hier vindt u een overzicht van de uitgesproken faillissementen van deze week.
Deze opsomming is louter informatief.
Voor de officiële publicaties van faillissementen verwijzen wij naar het Belgisch Staatsblad.
Voor eerder uitgesproken faillissementen of eventuele wijzigingen verwijzen we eveneens naar het Belgisch Staatsblad.

Sluitingen

Recent gesloten faillissementen
Er werden recent geen sluitingen van faillissementen uitgesproken.

Voor de officiële publicaties van sluitingen verwijzen wij naar het Belgisch Staatsblad.
Voor eerdere sluitingen of eventuele wijzigingen verwijzen we eveneens naar het Belgisch Staatsblad.

Griffies

Griffies

elke werkdag tussen 9.00u en 12.00u

Nieuws

De zitting van de ambtshalve weglatingen vindt dit jaar plaats op 8 december 2021.

Op grond van artikel 730 §2 van het Gerechtelijk Wetboek worden zaken ambtshalve weggelaten van de algemene rol wanneer aan de  volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Het gaat om zaken die sinds meer dan 3 jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan  de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan 3 jaar niet zijn voortgezet.
 2. In deze zaken werd geen verzoek tot handhaving op de algemene rol gedaan.

Wij verzoeken u vriendelijk om het verzoek tot handhaving neer te leggen via e-Deposit of DPA deposit.

De lijst van de zaken is vanaf 8 november ter inzage beschikbaar op ter griffie.

De rolnummers van de lijst zijn ook online te raadplegen via de website van hoven en rechtbanken.

Stap 1: Ga naar 'Uw dossier'.

Stap 2: Selecteer de volgende gegevens :

 • Jurisdictie ‘ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Hasselt’
 • Rolnummer inbrengen
 • Indien de zaak staat vastgesteld op 8/12/2021  op de XX kamer, staat de zaak voor ambtshalve weglating.

of

 • Jurisdictie ‘ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Hasselt’
 • Datum van de zitting ‘8/12/2021’
 • Kamer ‘XX’

 

Hier kan u een nota terugvinden omtrent het neerleggen van stukken in e-deposit door voor uw pdf-documenten gebruik te maken van PDFsam.

Formulieren

Hier vindt u toelichtingen omtrent de procedures van het Europees betalingsbevel.

Via deze link wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van het Europees e-justitieportaal voor wat betreft de procedures voor betalingsbevelen.

Via deze link wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van het Europees e-justitieportaal voor wat betreft de formulieren voor geringe vorderingen.

Document PDF Word Excel Info
Leidraad EBB
Voorbeeld Hasselt
Voorbeeld Turnhout
Leidraad EGV
Document PDF Word Excel Info
Model afrekening
Document PDF Word Excel Info
Aangifte staking van betaling
Document PDF Word Excel Info
Model verzoekschrift summiere rechtspleging
Model aanmaning summiere rechtspleging

Sitemap