Belangrijke dienstnota met betrekking tot de diensten van het RPR

03/05/2022

Dienstnota met betrekking op de neerlegging van alle akten, uittreksels, beslissingen en stukken waarvan het wetboek van vennootschappen en verenigingen de openbaarmaking beveelt.

Lees meer hier.