Toegang tot de griffie van de rechtspersonen en vzw's in Vorst: tijdelijk niet telefonisch bereikbaar

Gelet op de aanhoudende structurele onderbezetting van de griffie en een aantal bijkomende afwezigheden wegens ziekte zijn wij momenteel verplicht de dienstverlening uitzonderlijk terug te schroeven.

De griffie van de rechtspersonen zal daarom niet meer telefonisch bereikbaar zijn tot 1 september 2024. Voor alle vragen kan u contact opnemen via het e-mailadres orb.brussel.rechtspersonen@just.fgov.be.

We stellen alles in het werk om uw vragen zo spoedig mogelijk te behandelen.