Wie zijn we?

Magistraten

Het wettelijke kader van het hof van beroep te Brussel omvat effectieve 74 magistraten, waarvan 1 eerste voorzitter, 16 kamervoorzitters en 57 raadsheren. Daarnaast telt het hof van beroep een aantal plaatsvervangende raadsheren en plaatsvervangende magistraten die in een aantal gevallen een effectief magistraat kunnen vervangen wanneer deze laatste verhinderd is.

Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het wettelijke kader zelden volledig is ingevuld, hetgeen te wijten is aan de duur van de benoemingsprocedure voor nieuwe magistraten en de budgettaire beperkingen.

Griffiers

Het wettelijke kader van het hof van beroep te Brussel omvat 1 hoofdgriffier, 3 griffiers-hoofden van dienst, 35 griffiers, 2 deskundigen, 26 assistenten en 19 medewerkers. Ook hier geldt dat het kader zelden volledig is ingevuld ingevolge de duur van de benoemingsprocedures en de budgettaire beperkingen. Het hof beschikt daarnaast over een aantal contractuele medewerkers.