Mails aan de griffie + Elektronisch neerleggen van verzoekschriften tot hoger beroep

Geen mail

Mails aan de griffie kunnen niet aanvaard worden als geldige neerlegging op de griffie.
Zie in dat verband art. 32ter. Ger. W., K.B. 16 juni 2016 en M.B. 20 juni 2016.