Belangrijk bericht m.b.t. JustRestart

In bijlage een informatiebrochure die relevant is voor het aanmaken van een account voor JustRestart vanaf 2 november 2023.

Dit is belangrijk voor alle mogelijke actoren in een dossier collectieve schuldenregeling.