Elektronisch neerleggen van procedurestukken en stukkenbundels

Elektronisch neerleggen van procedurestukken

Als u een stuk wil neerleggen op de griffie tegen ontvangstbewijs kan dat op elektronische wijze via e-deposit:

De mogelijkheid om een verzoekschrift hoger beroep of ander inleidend procedurestuk via e-Deposit neer te leggen ligt m.i.v. 1 oktober 2021 vast bij wet.

Elektronisch neerleggen van stukkenbundels

Sedert 20 maart 2021 is het nieuwe concept stukkenbundel operationeel via de e-Deposit website.

Dit wil zeggen dat u uw stukkenbundel digitaal kunt samenstellen en gestructureerd neerleggen via e-Deposit. Deze mogelijkheid is een nieuwe belangrijke stap op weg naar een echt digitaal dossier.