Indexering van bijdrage voor het fonds voor tweedelijnsbijstand

12/10/2022

Vanaf 1 oktober 2022 werd de bijdrage voor het Fonds voor tweedelijnsbijstand geïndexeerd.

De bijdrage voor inleidende akten die vanaf 1 oktober worden neergelegd ter griffie/e-deposit bedraagt 24 euro.