Lokale veiligheidsvoorschriften Covid m.i.v. 7 maart 2022

Gelet op het KB van 5 maart 2022 houdende wijziging van het KB 28 oktober 2021: de mondmaskerplicht is volledig opgegeven in de gerechtsgebouwen Savaanstraat te Gent en Kazernevest te Brugge voor wat betreft het arbeidshof Gent.

Alle zittingen gaan door in het gerechtsgebouw en waar mogelijk is er oproeping op uur. 

Niettemin is het aangewezen om voorzichtig te zijn en de elementaire veiligheidsregels (afstand houden, handhygiëne, ...) te blijven respecteren.