Jurisprudence circuit-court avril 2022

02/05/2022

Quelques jugements rendus en avril, sans se découvrir d'un fil...

En contrat de travail, RCD, aide sociale et risque professionnel.

Tout cela anonmysé et disponible gratuitement pour tous, dans l'attente de la future banque de données des jugements et arrêts.

Le président,

***

Een paar vonnissen in april, zonder een enkele draad te missen...

In arbeidsovereenkomsten, RCD, sociale bijstand en beroepsrisico.

Dit alles is geanonimiseerd en gratis voor iedereen beschikbaar, in afwachting van de toekomstige databank van vonnissen en arresten.

De voorzitter,