Inzage dossier

Er dient geen afspraak meer gemaakt te worden voor inzage van dossiers die vastgesteld staan. 

Om wachttijden te beperken is het voor dossiers waarin reeds een vonnis werd geveld aangeraden de griffie hiervan op voorhand, via mail, in te lichten.

 

Mijn zaak werd behandeld, "wat nu?"

Wanneer uw zaak werd behandeld op de zitting van de politierechtbank stelt u zich misschien de vraag "WAT NU?". Controleer dan zeker onze rubriek FAQ. Hier kan u verdere info vinden in de 3 landstalen.

 

Wij rekenen erop dat de coronamaatregelen die van toepassing zijn,  in alle omstandigheden gerespecteerd worden.