Politierechtbank Antwerpen

Openingsuren


De griffies van de drie afdelingen zijn op de werkdagen allen geopend
van maandag tot en met vrijdag
van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u

De griffie verstrekt verstrekt geen juridische adviezen.
01

Dit is het gemeenschappelijk gedeelte van de website van de drie afdelingen van de politierechtbank Antwerpen

lees meer lees minder
02

De politierechtbank Antwerpen heeft drie afdelingen: Antwerpen, Turnhout en Mechelen. U vindt de gegevens onderaan deze pagina.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Politierechtbank Antwerpen

Afdelingen

Politierechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen
Politierechtbank Antwerpen
 • Bolivarplaats 20/3
  2000 Antwerpen
 • 03 257 80 11
 • 03 257 94 15
Politierechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen
Politierechtbank Antwerpen
 • Keizerstraat 20
  2800 Mechelen
 • 015 28 82 11
 • 015 28 82 15
Politierechtbank Antwerpen - afdeling Turnhout
Politierechtbank Antwerpen
 • Kasteelstraat 2
  2300 Turnhout
 • 014 44 73 10
 • 014 44 73 53

Politierechtbank Antwerpen

Voorstelling

Disclaimer

Disclaimer

Deze webstek werd opgestart met als doel de rechtzoekende op eenvoudige en duidelijke wijze wegwijs te maken in de werking van de politierechtbank.

Dit betekent echter niet dat u zich tot de rechtbank kan wenden indien u juridisch advies wenst te bekomen. Het is aan magistraten en griffiepersoneel bij wet (art. 297 Ger. W.) verboden juridisch advies te verstrekken. Indien u hieromtrent toch correcte info wenst te bekomen richt u zich best tot een advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder...

Op 21 oktober 2002 antwoordde de Minister van Justitie op een parlementaire vraag dat het ter beschikking stellen van blanco verzoekschriften niet valt onder het verboden consult uit art. 297 Ger.W.
 

Op de site worden enkele formulieren ter beschikking gesteld die als voorbeeld kunnen dienen.

Het gebruik ervan geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.

Bij neerlegging op de griffie dienen ze de originele handtekening te dragen.

De wetgeving is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Een actuele volledigheid ter zake kan dan ook niet gegarandeerd worden.

Deze webstek is steeds voor wijzigingen vatbaar. Nuttige tips zijn altijd welkom.

Welkom

Welkom op de website van de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen. (Provincie Antwerpen)

De politierechtbank heeft drie afdelingen: Antwerpen, Turnhout en Mechelen.

De adressen, openingsuren griffie en zittingsdagen evenals andere specifieke informatie van de afdelingen kan U terugvinden op hun webpagina. (klik op de afdeling op de vorige webpagina)

Onder de rubriek inlichtingen vindt U informatie over het instellen van verzet en het aantekenen van hoger beroep.

Onder de rubriek formulieren vindt U blanco documenten die U kunnen helpen bij het instellen of voeren van een procedur

Beleid

De politierechtbank is een onderdeel van "de vredegerechten en de politierechtbank Antwerpen".

Dit grote korps (29 vredegerechten en een politierechtbank met 3 afdelingen met 30 vrederechters en 19 rechters in de politierechtbank) wordt geleid door een Voorzitter die in haar beleid wordt bijgestaan door een ondervoorzitter en een hoofdgriffier.

Voorzitter, ondervoorzitter en hoofdgriffier vormen samen het directiecomité.

Info

DE POLITIERECHTBANK IS DE "VERKEERSRECHTBANK"

Dit was ooit anders: De naam ‘politierechtbank' heeft niets te maken met politie. Oorspronkelijk was de politierechter enkel bevoegd voor tal van kleine misdrijven, de overtredingen, waarop de laagste straffen stonden, de politiestraffen, terwijl de correctionele rechtbank bevoegd was voor de misdrijven waarop correctionele straffen staan (wanbedrijven).

 1. Een overtreding is een minder ernstig strafbaar feit, namelijk strafbaar met een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, of een werkstraf van 20u tot 45u of een geldboete van 1 € tot 25 € (te vermeerderen met de opdeciemen: d.w.z. vanaf 1/01/2012 boete te vermenigvuldigen met 6).
 2. Een wanbedrijf is strafbaar met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar, een werkstraf van 45u tot 300u of een geldboete van meer dan 26 € (te vermeerderen met de opdeciemen: d.w.z. vanaf 1/1/2012 boete te vermeningvuldigen met 6)

Er was voor verkeerszaken een verdeling tussen de politierechtbank (overtredingen) en de correctionele rechtbank (wanbedrijven, zoals ongevallen met doden of gewonden).

In de jaren 1990 werd de politierechtbank bevoegd voor alle strafzaken in verband met verkeer, zodat sindsdien de volledige strafrechtelijke afhandeling van verkeerszaken door de politierechtbank gebeurt.

Ook voor de burgerlijke betwistingen in verkeerszaken, die voordien verspreid waren over de vredegerechten, de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel, is nu de politierechtbank uitsluitend bevoegd.

Verder is de politierechter ook de rechter in beroep met betrekking tot administratieve sancties, opgelegd in uitvoering van de voetbalwet en de GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Hierna vindt U in PDF-formaat een meer gedetailleerde lijst van de bevoegdheden van de politierech

Bijlagen

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De politierechtbank Antwerpen wordt in drie afdelingen verdeeld.

De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twaalf kantons Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven.

De tweede houdt zitting te Mechelen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek.

De derde houdt zitting te Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo.

Wil je weten in welk kanton je woont of je firma gevestigd is:  http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm

Reglementen

Hieronder vindt U in PDF- formaat het bijzonder reglement van de vredegerechten en de politierechtbank Antwerpen.

Hieronder vindt u in pdf-formaat het reglement van de vredegerechten en de politierechtbank Antwerpen. 

Bijlagen

Inlichtingen

Coronamaatregelen

Vanaf 7/03/2022 geldt geen absolute mondmaskerplicht meer in de gerechtsgebouwen.

Het blijft evenwel sterk aanbevolen aan eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, om een mondmasker te dragen wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing (minimum 1,5 m tussen personen) na te leven.

Hygiënemaatregelen blijven essentieel, (bijvoorbeeld bij niezen en hoesten, fysiek contact met anderen, handhygiëne en het desinfecteren van gebruikt materiaal).

Hoe dan ook beslist de rechter welke regels inzake mondmaskers, afstand en aantal personen, nog dienen te worden gerespecteerd op de griffie of ter zitting, afhankelijk van het aantal aanwezigen en de plaatselijke situatie. 

In de zittingszalen kan de rechter bijvoorbeeld vragen (als er te veel mensen in de ruimte aanwezig zijn) om het mondmasker te dragen voor wie niet aan het woord is (en desgevallend vragen om buiten te wachten tot ze aan de beurt zijn).

Gebruik uw gezond verstand:  U kan ook elektronisch communiceren met de griffie (email, e-deposit, CRBP,…).  Kom niet met meer personen dan nodig.  Wees extra waakzaam indien u ziektesymptomen vertoont,…

Gelieve de instructies stipt na te leven.

Bedankt voor uw medewerking en begrip. 

 

De vredegerechten en politierechtbank van Antwerpen

Custom 1

Info

- vragen van algemene of administratieve aard kunnen gesteld worden aan het secretariaat van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Antwerpen. ( Tel. kabinet Voorzitter 32 (0)3 257 92 51 )

- vragen van inhoudelijke aard (duiding bij te behandelen of behandelde zaken- mogelijkheid tot maken van geluid- en/of beeldopnames in de zittingszaal) kunnen gesteld worden aan de persmagistraat van de politierechtbank Antwerpen: de heer W. Schelkens. 

 

Persprotocol

Bijlagen

- Persprotocol HVB (79.81 KB)

Nieuws

Bijlagen

Overzicht vakantiezittingen (juli-augustus ) politierechtbanken Antwerpen

Bijlagen

Bijzonder reglement 8 december 2020

Bijlagen

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Grievenformulier
Toelichting bij grievenformulier

Blanco verzoekschrift hoger beroep na administratieve sanctie

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep administratieve sanctie
Toelichting hoger beroep administratieve sanctie

Sitemap