Publicatiedatum

Het College heeft door middel van opeenvolgende richtlijnen en aanbevelingen aan de rechtbanken en hoven concreet toepassing gegeven aan de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.
Justitie werd in deze crisis terecht als een essentiële dienst beschouwd en heeft de afgelopen weken in haar organisatie voortdurend gestreefd naar een goed evenwicht tussen de bescherming van de justitie-actoren (magistraten, medewerkers, advocaten, rechtzoekenden en andere belanghebbenden) en de noodzakelijke continuïteit van de dienstverlening.

Bijlagen

- Persbericht (650.95 KB)