Publicatiedatum

Het College van hoven en rechtbanken wenst te reageren op enkele van de bezorgdheden die geuit worden door de beroepsverenigingen voor journalisten en benadrukt dat ze verder wil inzetten op een actief communicatiebeleid.

Het College van hoven en rechtbanken onderschrijft het belang van transparante rechtspraak via openbaarheid van rechtszaken en gerechtelijke uitspraken.

Persvrijheid maakt deel uit van de rechtstaat die de hoven en rechtbanken verdedigen.

De erkenning van deze vrijheid en nieuwsgaring inzake justitie staat buiten kijf. Met behoud van de rechterlijke onafhankelijkheid en neutraliteit werkt het College van hoven en rechtbanken aan een communicatievere opstelling.

Zo heeft het College geïnvesteerd in een communicatiecel die nog uitgebreid zal worden met magistraten/woordvoerders die toelichting zullen geven inzake de algemene werking van justitie. Daarnaast zijn in de rechtscolleges al geruime tijd persmagistraten actief en komt een e-groep van geaccrediteerde beroepsjournalisten tegemoet aan de informatieve noden van journalisten. Het doet het College dan ook plezier dat deze initiatieven door de beroepsverenigingen voor journalisten positief onthaald worden.

Lees meer in de bijlage.