Publicatiedatum

Justitie stelt een (gratis) elektronisch communicatiesysteem ter beschikking voor de communicatie tussen zogenaamde actoren van Justitie (rechtbanken, advocaten, notarissen,...). Een koninklijk besluit en een ministerieel besluit verplichten de advocaten die voor hun proceshandelingen hiervan gebruik willen maken om een beroep te doen op het (betalend) informaticasysteem, beheerd door hun beroepsorden.

Bij arrest nr.  246.387 van 12 december 2019 vernietigt de Raad van State deze verplichting. Vastgesteld wordt dat de wetgever aan de uitvoerende macht geen machtiging heeft gegeven om zulk een verplichting op te leggen.

De Raad van State handhaaft de gevolgen van de in het verleden via DPA gestelde proceshandelingen.

Bron: Raad van State