29/05/2024

Het hof van beroep in Gent heeft een masseuse vrijgesproken voor oplichting en misbruik van vertrouwen. Het hof hervormt daarmee een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Brugge, waarin de beklaagde voor deze feiten werd veroordeeld en een groot bedrag moest terugbetalen aan de burgerlijke partij.

Feiten

De beklaagde werkte als masseuse in een Thais massagesalon in Brugge. Een mannelijke klant werd daar verliefd op haar. Naast de betalingen voor haar diensten - met name massages of seksuele betrekkingen – gaf de klant in een periode van enkele maanden (tussen november 2018 en februari 2019) regelmatig geld aan de beklaagde. Uiteindelijk legde de klant klacht neer wegens oplichting.

Versie klant (burgerlijke partij)

De klant verklaarde dat hij gebruik maakte van de diensten van de masseuse en vervolgens op haar verliefd werd. Zij zou hem gevraagd hebben om geld te lenen, aangezien ze problemen had (hulpbehoevende moeder, schulden, geldzorgen,…). De beklaagde zou beloofd hebben om de sommen terug te betalen. Volgens de klant leende hij haar in totaal 107.350 euro. De beklaagde zou deze betalingen telkens hebben genoteerd in een groen boekje.

Versie masseuse (beklaagde)

De beklaagde erkende dat ze tussen 10.000 en 20.000 euro heeft ontvangen van de klant. Zij betwistte echter dat ze hierom vroeg. Volgens haar ging het om cadeaus en schenkingen in het kader van hun relatie, naast sommen voor bewezen diensten als massages en seks. Er was volgens haar geen sprake van listen of leugens. Het groene boekje diende voor leningen aan Thaise meisjes. Het bevatte louter bedragen in de Thaise munt of woorden in de Thaise taal.

Veroordeling door rechtbank van eerste aanleg Brugge

De rechtbank van eerste aanleg in Brugge achtte de beklaagde schuldig aan oplichting en misbruik van vertrouwen (vonnis van 24 april 2023). Ze werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, met uitstel voor een termijn van 3 jaar, en een boete van 800 euro. Ze moest ook een bedrag van 81.000 euro aan de klant (burgerlijke partij) terugbetalen.

Zowel de beklaagde, de klant (burgerlijke partij) als het openbaar ministerie gingen tegen dit vonnis in beroep.

Hof van beroep hervormt het vonnis in eerste aanleg

Het hof van beroep heeft het vonnis in eerste aanleg hervormd. De beklaagde werd vrijgesproken voor de tenlasteleggingen ‘oplichting’ en ‘misbruik van vertrouwen’.

De vordering van de burgerlijke partij (terugbetaling van een bedrag van 107.350 euro + 2.650 euro morele schadevergoeding) werd ongegrond verklaard. De vordering van de beklaagde tegen de burgerlijke partij (een rechtsplegingvergoeding van 4.500 euro) werd eveneens afgewezen.

Motivering hof van beroep

In haar arrest motiveert het hof van beroep waarom zij tot deze beslissing is gekomen:

  • De burgerlijke partij was op de hoogte dat de beklaagde seksuele diensten aanbood tegen betaling. De burgerlijke partij maakte hiervan gebruik, waarbij de beklaagde haar klant als ‘sugardaddy’ beschouwde. Dit toont geen list of bedrieglijk opzet aan.
  • Er bestaat geen enkel schriftelijk stuk waaruit blijkt dat de beklaagde alle geldafhalingen van in totaal 107.350 euro effectief heeft ontvangen. Er bestaat ook geen schriftelijk stuk met betrekking op een lening of een gift. Het door de burgerlijke partij vermelde groene boekje bevat enkel bedragen in de Thaise munteenheid en de Thaise taal.
  • De redenen waarom de burgerlijke partij geld gaf aan de beklaagde (familiale problemen, schulden, geldproblemen,…) blijken nergens uit. Er zijn ook geen mails of chatberichten.
  • Nadat de burgerlijke partij tegen de beklaagde zei dat de geldsommen leningen waren, heeft de beklaagde haar diensten niet meer aangerekend. Integendeel, zij heeft de bedragen voor deze diensten afgetrokken van het beweerde openstaande bedrag van de leningen. Dit bewijst voor het hof opnieuw dat er geen sprake was van een bedrieglijk opzet.
  • De burgerlijke partij stelt zelf dat het om leningen ging die de beklaagde moest terugbetalen. In dit geval kan er geen sprake zijn van misbruik van vertrouwen.