Publicatiedatum

01-12-2021

Door een indexaanpassing wordt de bijdrage aan het fonds van juridische tweedelijnsbijstand verhoogd van € 20 naar € 22.

Voor alle inleidende procedurestukken waarop deze bijdrage is verschuldigd, die werden neergelegd vanaf 1 december 2021, dient bijgevolg een bijdrage van € 22 betaald te worden.