Publicatiedatum

29-04-2022

13 vacatures voor magistraten bij de hoven en rechtbanken werden op 29.04.22 geherpubliceerd in het Belgisch Staatsblad :

  • 4 vacatures voor rechter in de rechtbanken van eerste aanleg ;
  • 2 vacatures voor rechter gespecialiseerd in strafzaken in fiscale aangelegenheden in de rechtbanken van eerste aanleg ;
  • 5 vacatures voor rechter in de ondernemingsrechtbanken ;
  • 2 vacatures voor rechter in de politierechtbanken.

Kandidaturen moeten uiterlijk op woensdag 18 mei 2022 worden ingediend.
Dit gebeurt uitsluitend elektronisch via het e-mailadres: vacatures.roj1@just.fgov.be

 In het onderwerp vermeldt u: 

  • de datum van publicatie (29/04/2022),
  • de graad en de jurisdictie van de vacature.

Bv.: "BS 29/04/2022 - Rechter in de ondernemingsrechtbank - Gent”

Wenst u meer informatie over hoe u magistraat kan worden?

https://hrj.be/nl/loopbaan-magistratuur/benoemingen