Een uitgifte is de officiële kopie van de uitspraak met de handtekening van de rechter(s). U heeft dit document nodig wanneer u een vonnis of arrest wil laten uitvoeren, bijvoorbeeld door een gerechtsdeurwaarder.