Indien u student bent en u zou graag een stage willenvolgen op de griffie van een rechtbank, neemt u best contact op met de korpsoverste van de rechtbank waar u stage zou willen lopen.

U vindt de contactgegevens van de rechtbank op de website.

U kan een brief schrijven of een mail sturen met uw curriculum vitae waarin u motiveert waarom u een stage zou willen volgen. U kan ook de periode opgeven waarin u de stage zou willen lopen en hoe lang deze moet duren, doch houd er zeker rekening mee dat niet altijd aan uw eisen kan voldoen worden. Verstuur uw aanvraag ook tijdig en niet op het laatste moment.

Het lijkt beter u zo soepel mogelijk op te stellen, omdat er een plaats moet zijn, er moet ook een begeleider gevonden worden en het moet ook passen in de werkzaamheden van de griffie.