Informatie over het waarom van de rolrechten enz.

 

Voor informatie afkomstig van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/betalen-terugkrijgen/rolrechten-betalen

 

Volgende vragen worden daar behandeld:

 

 

Informatie over welke rechtbank of Hof het gaat.

 

Voor informatie over welke rechtbank het gaat, kijkt u op de achterzijde van het formulier ongeveer in het midden, waar de rechtbank of hof is vermeld.

 

Daar vindt u onderstaande tekst met vermelding op de eerste lijn van het soort gerecht, op de tweede lijn het adres van het gerecht en op de derde lijn na referte het rolnummer.

 

 

Informatie over welke zaak het gaat.

 

Voor nadere gegevens in verband met de zaak moet u dan contact opnemen met die rechtbank of Hof en vermeld dan het rolnummer..

 

Dit kan via dit zoekformulier:

 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/een-rechtbank-zoeken

 

Het College van hoven en rechtbanken waarnaar het formulier werd verstuurd, beschikt immers niet over die gegevens.

 

Gevolgen van vernietigingsarrest Grondwettelijk Hof.

 

Belangrijk: Wat zijn de gevolgen van het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof van 10 juni 2021 op de rolrechten.
U vindt een volledige uitleg via deze website (circulaire FOD Financiën):

 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/d1fc884c-8e65-41fa-aafd-7738fa026e5f#Pt_1

Nog meer informatie vindt u hier.