Ondernemingsrechtbank Antwerpen

 • Bolivarplaats 20 bus 7 - 2000 Antwerpen
 • Voor de telefoonnummers verwijzen wij u naar de pagina van de verschillende afdelingen.

Openingsuren


OPENINGSUREN: Griffie: elke werkdag van 08.30u. tot 12.30u. en van 13.30u. tot 16.00u. - Dienst rechtspersonen en vzw's: elke werkdag van 09.00u. tot 12.30u.
01

De ondernemingsrechtbank te Antwerpen wordt in vijf afdelingen verdeeld. Klik hieronder om de verschillende afdelingen te bekijken.

 

lesen Sie mehr weniger lesen

Alle contactgegevens

Localisatie

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Bolivarplaats 20 bus 7
  2000 Antwerpen
 • Voor de telefoonnummers verwijzen wij u naar de pagina van de verschillende afdelingen.

Griffies

Op het secretariaat van de hoofdgriffier kan u terecht voor materies aangaande de 5 afdelingen (Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout).

OPGELET! Conclusies, brieven, enz. in een zaak kunnen NIET via dit kanaal worden verstuurd. Dit dient steeds onder het rolnummer te worden neergelegd via e-deposit in de desbetreffende afdeling.

Op het secretariaat van de voorzitter kan u terecht voor materies aangaande de 5 afdelingen (Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout).

OPGELET! Conclusies, brieven, enz. in een zaak kunnen NIET via dit kanaal worden verstuurd. Dit dient steeds onder het rolnummer te worden neergelegd via e-deposit in de desbetreffende afdeling.

Afdelingen

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Bolivarplaats 20 bus 7
  2000 Antwerpen
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Hasselt
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Parklaan 25/6
  3500 Hasselt
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Voochtstraat 7
  2800 Mechelen
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Tongeren
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Kielenstraat 22 bus 4
  3700 Tongeren
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Turnhout
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Wezenstraat 7
  2300 Turnhout
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

 • Bolivarplaats 20 bus 7 - 2000 Antwerpen
 • Voor de telefoonnummers verwijzen wij u naar de pagina van de verschillende afdelingen.
Voorstelling

Welkom

Visie

De ondernemingsrechtbank wil als vertrouwenwekkende schakel in de sociaal-economische context:

 • op de meest adequate manier ondernemingsgeschillen oplossen, via bemiddeling of kwalitatieve rechtspraak;
 • een betrouwbare efficiënte partner zijn voor de ondernemer;
 • meewerken aan een gezond economisch weefsel.

Missie

De ORB als rechtbank. De Ondernemingsrechtbank Antwerpen streeft naar een integere en effectieve beslechting van geschillen in ondernemingszaken. Zij oefent haar taken professioneel en tijdig uit. In haar consistente beslissingen hanteert ze een duidelijke en begrijpelijke taal.

De ORB als partner. De rechtbank gaat kostenbewust om met publieke middelen. De rechtbank onderkent dat geschillen een belangrijke impact hebben, zowel individueel (voor de onderneming), als collectief (voor het handelsverkeer). Daarom organiseert zij haar taak om de kosten en het tijdsverloop zo veel mogelijk te beperken, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit die de rechtzoekende kan en mag verwachten.

De ORB als organisatie. De rechtbank werkt met mensen, voor mensen. De rechtbank wil dan ook een werkplek zijn waar mensen graag en enthousiast werken. Daartoe dragen bij het welbevinden op het werk, een professionele omkadering, kennisuitwisseling en permanente vorming van de magistraten, griffiers en gerechtspersoneel.

De ORB in de samenleving. De rechtbank is geen eiland, maar een deel van het sociaal en economisch weefsel waarin ze actief is. Ze speelt hierop in, zonder de discretie en objectiviteit te verliezen, die nodig zijn voor een integere en kwaliteitsvolle rechtspraak en het uitoefenen van haar opdrachten.

Kernwaarden

 • onafhankelijk en onpartijdig
 • integer en professioneel
 • kwaliteitsgericht en efficiënt
 • bewust van de maatschappelijke context en toegankelijk

Beleid

Hier vindt u terug hoe leidinggevend kader van de ondernemingsrechtbank Antwerpen is samengesteld.

Actua

Hier vindt u de nota terug i.v.m. de aanpassing van de rolrechten sinds 1 februari 2019.

Voortaan is e-Deposit beschikbaar voor alle afdelingen.

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Naar aanleiding van de grote hervorming en hertekening van het gerechtelijk landschap, werden de vijf ondernemingsrechtbanken van de provincies Antwerpen (Antwerpen, Mechelen en Turnhout) en Limburg (Hasselt en Tongeren), samengevoegd tot één grote ondernemingsrechtbank Antwerpen.

De vroegere rechtbanken worden afdelingen van de grote rechtbank. Zij blijven als zittingsplaatsen behouden, waar men voor de meeste procedures, net als voor de hervorming, terecht kan.

Door de schaalvergroting vallen de arrondissementen samen met de provinciegrenzen. Het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen bestaat uit twee arrondissementen, Antwerpen en Limburg.

In het bijzonder reglement is de behandeling van de bepaalde procedures gecentraliseerd per arrondissement. Zo worden de procedures in kortgeding en zoals in kortgeding, voor het arrondissement Antwerpen in de afdeling Antwerpen behandeld, en voor het arrondissement Limburg in de afdeling Tongeren.

De Europese Betalingsbevelen en de Europese Procedure voor Geringe Vorderingen worden uitsluitend behandeld in de afdelingen Turnhout en Hasselt voor respectievelijk het arrondissement Antwerpen en het arrondissement Limburg.

Zittingen

Op de pagina's van de verschillende afdelingen vindt u het schema van de zittingen in die afdeling.

Inlichtingen

Curatoren

Hier vindt u de lijst van curatoren die werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 24 maart 2022.

Het competentieprofiel voor de curatoren met de bijhorende bijlage kan u terugvinden door volgende links aan te klikken:​​​​​​

Vereffenaars beperkingsfondsen

Hier vindt u de lijst van de vereffenaars beperkingsfondsen goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 1 oktober 2020.

Werkingsverslagen

Anlagen

- Werkingsverslag 2017 (2.72 MB)
- Werkingsverslag 2016 (1.24 MB)
- Werkingsverslag 2015 (1.08 MB)
- Werkingsverslag 2014 (2.01 MB)
- Werkingsverslag 2018 (2.87 MB)
- Werkingsverslag 2019 (2.81 MB)
- Werkingsverslag 2020 (3.01 MB)
- Werkingsverslag 2021 (1.78 MB)

Overtuigingsstukken neerleggen

Om uw stukkenbundel in PDF te uploaden, maakt u gebruik van e-Deposit (liefst in zo weinig mogelijk afzonderlijke bestanden).

Om stukken neer te leggen die niet als PDF kunnen worden omgezet (bijvoorbeeld audio- of videobestanden), maakt u gebruik van JustSendIt. Neem contact op met de griffie (van de rollen) van de betrokken afdeling, die u de nodige instructies zal geven of u in verbinding zal stellen met de zittingsgriffier van de pleitkamer.

Griffies

Kanzleien

Op het secretariaat van de hoofdgriffier kan u terecht voor materies aangaande de 5 afdelingen (Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout).

OPGELET! Conclusies, brieven, enz. in een zaak kunnen NIET via dit kanaal worden verstuurd. Dit dient steeds onder het rolnummer te worden neergelegd via e-deposit in de desbetreffende afdeling.

Op het secretariaat van de voorzitter kan u terecht voor materies aangaande de 5 afdelingen (Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout).

OPGELET! Conclusies, brieven, enz. in een zaak kunnen NIET via dit kanaal worden verstuurd. Dit dient steeds onder het rolnummer te worden neergelegd via e-deposit in de desbetreffende afdeling.

Neuigkeiten

De Ondernemingsrechtbank Antwerpen zoekt 1 assistent dossierbeheer (niveau C) voor haar afdeling Turnhout (contract onbepaalde duur).

Meer info m.b.t. de functie kan je hier terugvinden.

De Ondernemingsrechtbank Antwerpen zoekt 9 assistenten dossierbeheer (niveau C - contracten bepaalde duur).

- afdeling Antwerpen 6 plaatsen
- afdeling Turnhout 1 plaats
- afdeling Hasselt 1 plaats
- afdeling Tongeren 1 plaats

Meer info m.b.t. de functie kan je hier terugvinden.

Er werden met de balie Antwerpen een aantal richtlijnen afgesproken in verband met digitale communicatie in een procedure.

De "leidraad digitale communicatie" kan u hier raadplegen.

De zitting van de ambtshalve weglatingen vindt dit jaar plaats op 14 december 2021.

Op grond van artikel 730 §2 van het Gerechtelijk Wetboek worden zaken ambtshalve weggelaten van de algemene rol wanneer aan de  volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Het gaat om zaken die sinds meer dan 3 jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan  de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan 3 jaar niet zijn voortgezet.
 2. In deze zaken werd geen verzoek tot handhaving op de algemene rol gedaan.

Wij verzoeken u vriendelijk om het verzoek tot handhaving neer te leggen via e-Deposit of DPA deposit.

De lijst van de zaken is vanaf 15 november ter inzage beschikbaar op de rolgriffie, lokaal 0.04 en zittingszaal lokaal 1.22.

De rolnummers van de lijst zijn ook online te raadplegen via de website van hoven en rechtbanken.

Stap 1: Ga naar 'Uw dossier'.

Stap 2: Selecteer de volgende gegevens :

 • Jurisdictie ‘ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Mechelen’
 • Rolnummer inbrengen
 • Indien de zaak staat vastgesteld op 14/12/2021 op de VZ kamer, staat de zaak voor ambtshalve weglating.

of

 • Jurisdictie ‘ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Mechelen’
 • Datum van de zitting ‘14/12/2021’
 • Kamer ‘VZ’

 

De zitting van de ambtshalve weglatingen vindt plaats in december.

Voor meer info klikt u op de afdeling die u wenst.

Alle info is beschikbaar vanaf:
- 02/11/2021: afdeling Turnhout
- 05/11/2021: afdelingen Antwerpen, Hasselt en Tongeren
- 15/11/2021: afdeling Mechelen

 

De zitting van de ambtshalve weglatingen vindt dit jaar plaats op 8 december 2021.

Op grond van artikel 730 §2 van het Gerechtelijk Wetboek worden zaken ambtshalve weggelaten van de algemene rol wanneer aan de  volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Het gaat om zaken die sinds meer dan 3 jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan  de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan 3 jaar niet zijn voortgezet.
 2. In deze zaken werd geen verzoek tot handhaving op de algemene rol gedaan.

Wij verzoeken u vriendelijk om het verzoek tot handhaving neer te leggen via e-Deposit of DPA deposit.

De lijst van de zaken is vanaf 8 november ter inzage beschikbaar op ter griffie.

De rolnummers van de lijst zijn ook online te raadplegen via de website van hoven en rechtbanken.

Stap 1: Ga naar 'Uw dossier'.

Stap 2: Selecteer de volgende gegevens :

 • Jurisdictie ‘ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Hasselt’
 • Rolnummer inbrengen
 • Indien de zaak staat vastgesteld op 8/12/2021  op de XX kamer, staat de zaak voor ambtshalve weglating.

of

 • Jurisdictie ‘ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Hasselt’
 • Datum van de zitting ‘8/12/2021’
 • Kamer ‘XX’

 

Hier kan u een nota terugvinden omtrent het neerleggen van stukken in e-deposit door voor uw pdf-documenten gebruik te maken van PDFsam.

Formulieren

Hier vindt u toelichtingen omtrent de procedures van het Europees betalingsbevel.

Via deze link wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van het Europees e-justitieportaal voor wat betreft de procedures voor betalingsbevelen.

Via deze link wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van het Europees e-justitieportaal voor wat betreft de formulieren voor geringe vorderingen.

Dokument PDF Word Excel Info
Leidraad EBB
Voorbeeld Hasselt
Voorbeeld Turnhout
Leidraad EGV
Dokument PDF Word Excel Info
Model afrekening
Dokument PDF Word Excel Info
Aangifte staking van betaling
Dokument PDF Word Excel Info
Model verzoekschrift summiere rechtspleging
Model aanmaning summiere rechtspleging

Sitemap