Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Openingsuren


Alle werkdagen van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.00 u.

De burgerlijke en familierechtbank zijn eveneens 24/7 digitaal bereikbaar.

Al onze griffies beschikken over Bancontact.
01

Burgerlijke en familierechtbank 

Proceshandelingen kunnen sinds 1 juni 2020 niet meer via mail en opgelet vanaf 1 november 2021 zal ook het gebruik van het faxtoestel niet meer mogelijk zijn! Klik hier voor meer info.

lesen Sie mehr weniger lesen
02

Het is niet mogelijk om via e-deposit digitaal procedurestukken neer te leggen bij de jeugdrechtbank, de strafuitvoeringsrechtbank, de correctionele rechtbank en het onderzoek en de raadkamer. U kan uw procedurestukken wel neerleggen op de desbetreffende griffie of tijdens de zitting. 

lesen Sie mehr weniger lesen
03

Wegens veiligheidscontroles aan de ingangen van al onze gebouwen kunnen de wachttijden, alvorens zich naar een zitting of dienst te kunnen begeven, sterk oplopen.

Mogen wij u verzoeken om 30 minuten voor het opgegeven tijdstip of sluitingsuur aan de ingang van onze gebouwen aanwezig te zijn.
Bedankt!

lesen Sie mehr weniger lesen

Over de rechtbank

Welkom bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel! Onze rechtbank werd op 31 maart 2014 opgericht nadat de vroegere tweetalige rechtbank van eerste aanleg werd ontdubbeld.

Op deze website proberen we u zoveel mogelijk informatie te verschaffen over de praktische werking van onze rechtbank. Indien u meer duiding wenst bij bepaalde woorden, kan u altijd de woordenlijst raadplegen via de volgende link

Juridisch advies zal u hier echter niet terugvinden. Daarvoor kan u terecht bij uw advocaat of bij het bureau voor juridische rechtsbijstand (klik hier).

Alle contactgegevens

Localisatie

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
U kan alle adres- en contactgegevens terugvinden in de zwarte navigatiebalk onder het menu contactgegevens.

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Voorstelling

Welkom

Welkom bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel! 

Onze rechtbank werd op 31 maart 2014 opgericht nadat de vroegere tweetalige rechtbank van eerste aanleg werd ontdubbeld. De heer Simon Cardon werd op 25 november 2019 benoemd tot voorzitter en de heer Jan Vanvolsem is hoofdgriffier. Deze rechtbank neemt kennis van de Nederlandstalige zaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel en bestaat uit 5 secties: 

  • De burgerlijke rechtbank

  • De familierechtbank

  • De jeugdrechtbank 

  • De correctionele rechtbank, de raadkamer en het onderzoek 

  • De strafuitvoeringsrechtbank

Op deze website proberen we u zoveel mogelijk informatie te verschaffen over de praktische werking van onze rechtbank. Indien u meer duiding wenst bij bepaalde woorden, kan u altijd de woordenlijst raadplegen via de volgende link

Juridisch advies zal u hier echter niet terugvinden. Daarvoor kan u terecht bij uw advocaat of bij het bureau voor juridische rechtsbijstand (klik hier).

Missie, visie en waarden

De missie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel is een passend en snel antwoord bieden op de vragen en noden van de rechtzoekende. We willen het vertrouwen van de burger in justitie verbeteren door op een onafhankelijke, objectieve, begrijpbare, efficiënte, kwaliteitsvolle en transparante manier te werken. 

Werkgeluk dragen we bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel hoog in het vaandel. Elke magistraat en elke medewerker moet werkgeluk kunnen ervaren.

Waarom is dat nu zo belangrijk?

Ten eerste bevordert werkgeluk het vertrouwen, de creativiteit, de openheid van geest en het welbevinden binnen het team. De rechtbank en haar leden moeten zich kunnen en durven openstellen zodat duurzame vertrouwensbanden kunnen worden gesmeed. Elk lid van de rechtbank moet zich goed voelen in het team. Hoe groter het werkgeluk, hoe meer resultaat dus. 

En dat resultaat proberen we elke keer opnieuw te verbeteren. We proberen de rechtzoekende bij te staan door een goed onthaal aan te bieden, heldere taal te gebruiken, kortere doorlooptijden te hanteren en gemotiveerde en kwaliteitsvolle beslissingen uit te spreken. Daarnaast durven we onze werking ook in vraag te stellen en toekomstgericht na te denken over verbeteringen. 

Enkel door onszelf onder de loep de nemen, kunnen we onze visie bijsturen om het werkgeluk en de klantgerichtheid te verhogen. 

Binnen onze rechtbank is vertrouwen één van de belangrijkste waarden. Daarbij spreken we niet alleen over het vertrouwen tussen de leden van de rechtbank, maar ook over het vertrouwen van de burger in justitie. 

Het vertrouwen van de burger in justitie herstellen

Het vertrouwen van de burger in justitie werd meermaals gemeten. Daaruit blijkt dat we toch slecht scoren. We moeten dus proberen om de kloof tussen de burger en justitie te verkleinen. Het is aan de rechtbank om de stap in de richting van de burger te zetten. Dat proberen we te doen door helder en transparant te communiceren en kwaliteitsvol en begrijpbaar recht te spreken.

Intern vertrouwen 

Binnen ons team moeten we elkaar leren kennen en vertrouwen. Enkel zo is er ruimte voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid en kunnen we samen streven naar een betere dienstverlening voor de rechtzoekende.

Bereikbaarheid

De diensten van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel zijn verspreid over 5 verschillende gebouwen: 

Het Justitiepaleis Correctionele rechtbank + overtuigingsstukken
Het Montesquieugebouw Burgerlijke (2de verd.)+ familierechtbank (2de verd.)
Het Portalisgebouw Jeugdrechtbank (2de verd.) + onderzoek en raadkamer (4de verd.)
Het gebouw op de Regentschapsstraat 61-63  Strafuitvoeringsrechtbank (4de verd.)
Het gebouw op de Pachecolaan 32 Overtuigingsstukken 

 

Het Justitiepaleis en de andere gebouwen van de Poelaertsite liggen in het centrum van Brussel, dicht bij metrostation Louiza. Hoe kan u ons nu bereiken?

Met het openbaar vervoer 

Hier vindt u een uitgebreid vervoersplan. 

Met de wagen 

Klik op de onderstaande foto voor een rondleiding op het Poelaertplein.

gebiedsomschrijving.png

 

Verfügung corona

Sectiegebonden maatregelen

Om u in deze bijzondere Corona-tijden optimaal te kunnen informeren, kan u onderstaand enkele specifieke (sectiegebonden) maatregelen terugvinden. Deze maatregelen hebben zowel betrekking op het zittingsbeheer als de werking van de griffies.

Communicatie met de rechtbank gebeurt bij voorkeur via mail. De mailadressen kan u elders op deze site terugvinden.

Klik op de desbetreffende sectie voor verdere informatie:

Custom 1

Burgerlijke rechtbank

Adres

Quatre Brasstraat 13 (2e verdieping)
1000 Brussel
Zie Google Maps

Rekeningnummer

BE51 6792 0065 0762

Dienst kopieën en uitgiften (loket 2)

Dienst rolzettingen - nieuwe procedures (loket 3)

Griffie van de voorzitter (loket 4)
Griffie van de arrondissementsrechtbank (loket 4)
Dienst van de legalisaties en akten van de griffier (loket 4)

Dienst lopende zaken - griffie van de rollen (loket 5)

De kamers

Indien u informatie wenst over het praktische verloop van de zitting, kan u altijd een mail sturen naar de desbetreffende kamer. 

Kamer 1: algemene bevoegdheid (meer info) nreabrussel.kamer1@just.fgov.be 
Kamer 2: hoger beroep tegen vonnissen van de vredegerechten en 
                 politierechtbanken
nreabrussel.kamer2@just.fgov.be 
Kamer 3: algemene bevoegdheid (meer info) nreabrussel.kamer3@just.fgov.be 
Kamer 4: bouwzaken nreabrussel.kamer4@just.fgov.be 
Kamer 5: algemene bevoegdheid (meer info) nreabrussel.kamer5@just.fgov.be 
Kamer 7: fiscale zaken nreabrussel.kamer7@just.fgov.be 
Kamer 9: beslagzaken nreabrussel.kamer9@just.fgov.be 
Kamer 10: kortgeding nreabrussel.kamer10@just.fgov.be 

Familierechtbank

Adres

Quatre Brasstraat 13 (2e verdieping)
1000 Brussel
Zie Google Maps

Rekeningnummer

BE51 6792 0065 0762

Dienst kopieën en uitgiften (loket 2)

Dienst rolzettingen - nieuwe procedures (loket 6)

Dienst algemene inlichtingen (loket 7)

De kamers

Indien u informatie wenst over het praktische verloop van de zitting, kan u altijd een mail sturen naar de desbetreffende kamer. 

Kamer 31: staat van personen (parket Halle-Vilvoorde) nreabrussel.kamer31@just.fgov.be
Kamer 32: staat van personen (parket Brussel) nreabrussel.kamer32@just.fgov.be 
Kamer 33: echtscheidingen nreabrussel.kamer33@just.fgov.be
Kamer 34: inleidingskamer spoedeisende mededeelbare zaken 
                   (parket Halle-Vilvoorde)
nreabrussel.kamer34@just.fgov.be
Kamer 35: kamer ten gronde spoedeisende mededeelbare
                   zaken (parket Halle-Vilvoorde)
nreabrussel.kamer35@just.fgov.be
Kamer 36: kamer ten gronde spoedeisende mededeelbare
                   zaken (parket Halle-Vilvoorde)
nreabrussel.kamer36@just.fgov.be
Kamer 37: kamer ten gronde spoedeisende mededeelbare
                   zaken (parket Halle-Vilvoorde)
nreabrussel.kamer37@just.fgov.be
Kamer 38: spoedeisende mededeelbare zaken (parket Brussel) nreabrussel.kamer38@just.fgov.be
Kamer 39: spoedeisende niet-mededeelbare zaken nreabrussel.kamer39@just.fgov.be
Kamer 40: vereffeningen-verdelingen en nalatenschappen nreabrussel.kamer40@just.fgov.be
Kamer 41: beroepen vredegerecht in familiale zaken nreabrussel.kamer41@just.fgov.be
Kamer 42: kamer minnelijke schikking nreabrussel.kamer42@just.fgov.be
Kamer 43: tijdelijk huisverbod nreabrussel.kamer43@just.fgov.be

Jeugdrechtbank

Adres 

Quatre Brasstraat 4 bus 3 (2e verdieping)
1000 Brussel
Zie Google Maps

Rekeningnummer

BE62 6792 0065 0661

Griffie 

Dienst algemene inlichtingen

Kabinetten jeugdrechters

Kabinet van jeugdrechter T. Suykerbuyk (51e kamer)

Kabinet van jeugdrechter K. Vander Steene (52e kamer)

Kabinet van jeugdrechter J. Putteman (53e kamer)

Correctionele rechtbank

Adres 

Poelaertplein 1 (verdieping 0)
1000 Brussel
Zie Google Maps

Telefoon en mail 

Algemene inlichtingen en vastgestelde zaken

Burgerlijke partijen en deskundige onderzoeken

Dienst vonnissen

Dienst beroepen

Dienst rijbewijzen

De kamers

Indien u informatie wenst over het praktische verloop van de zitting, kan u altijd een mail sturen naar de desbetreffende kamer. 

Kamer 21: beroepskamer (meer info) nreabrussel.kamer21@just.fgov.be
Kamer 22: beroepskamer (meer info) nreabrussel.kamer22@just.fgov.be 
Kamer 23: gemeen strafrecht (meer info) nreabrussel.kamer23@just.fgov.be
Kamer 24: algemene bevoegdheid (meer info) nreabrussel.kamer24@just.fgov.be
Kamer 25: financieel, economisch en sociaal strafrecht (meer info nreabrussel.kamer25@just.fgov.be
Kamer 26: algemene bevoegdheid (meer info) nreabrussel.kamer26@just.fgov.be

Adres 

Pachecolaan 32
1000 Brussel
Zie Google Maps

Telefoon en mail 

Onderzoek en raadkamer

Quatre Brasstraat 4 bus 5 (4e verdieping)
1000 Brussel
Zie Google Maps

Griffie

Er wordt aan de telefoon of via mail enkel algemene info gegeven. Informatie over de dossiers wordt telefonisch of per mail niet verschaft.  

De raadkamer

Indien u informatie wenst over het praktische verloop van de zitting van de raadkamer, kan u altijd een mail sturen naar onderstaand mailadres:

Kabinetten van de onderzoeksrechters

Kabinet van onderzoeksrechter P. Gaudius (n° J 03)

Kabinet van onderzoeksrechter N. De Camps (n° J 08)

Kabinet van onderzoeksrechter M. Thijssen (n° J 09)

Kabinet van onderzoeksrechter K. Abrath (n° J 13)

Kabinet van onderzoeksrechter P. De Coster (n° J 16)

Strafuitvoeringsrechtbank

Adres 

Regentschapsstraat 61-63 (4de verd.)
1000 Brussel
Zie Google Maps

Griffie van de strafuitvoeringsrechtbank 

Griffie van de kamer van de bescherming van de maatschappij (KBM)

Secretariaat van de hoofdgriffier

Adres 

Quatre Brasstraat 13 (2e verdieping)
1000 Brussel
Zie Google Maps

Telefoon en mail 

Secretariaat van de voorzitter

Adres 

Quatre Brasstraat 13 (2e verdieping)
1000 Brussel
Zie Google Maps

Telefoon en mail 

Custom 2

Burgerlijke rechtbank

In de onderstaande documenten kan u wat praktische informatie terugvinden over de diensten legalisaties en nalatenschappen.

Digitaal stukken neerleggen

Bij de burgerlijke rechtbank is het mogelijk om inleidende procedurestukken (verzoekschriften), stukkenbundels, conclusies en begeleidende brieven neer te leggen via e-Deposit. Wanneer u in een bestaand dossier procedurestukken neerlegt, dient u altijd het gekende rolnummer te gebruiken. Bij een volledig nieuwe procedure, kan u gebruik maken van het fictieve rolnummer 1970/70/A.

Klik op de onderstaande link voor meer informatie. 

Familierechtbank

Hieronder kan u wat praktische informatie terugvinden over de diensten legalisaties en nalatenschappen.

Checklists en richtlijnen

In de onderstaande documenten kan u verschillende checklists en richtlijnen terugvinden over het neerleggen van stukken bij een procedure voor de familierechtbank. Bekijk deze zeker goed alvorens u uw stukken neerlegt. 

Digitaal stukken neerleggen

Bij de familierechtbank is het mogelijk om inleidende procedurestukken (verzoekschriften), stukkenbundels, conclusies en begeleidende brieven neer te leggen via e-Deposit. Wanneer u in een bestaand dossier procedurestukken neerlegt, dient u altijd het gekende rolnummer te gebruiken. Bij een volledig nieuwe procedure, kan u gebruik maken van het fictieve rolnummer 1970/70/B.

Klik op de onderstaande link voor meer informatie.

Jeugdrechtbank

Je komt in contact met de jeugdrechtbank, maar je hebt geen idee wat dat precies inhoudt. Via de onderstaande link kom je terecht bij de brochure "Jij en de jeugdrechtbank" en hier zal je al op heel wat vragen een antwoord kunnen terugvinden. 

Zoek jij meer informatie over het initiatief Opgroeien, Jeugdhulp of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling? De onderstaande links zullen jou dan zeker verder kunnen helpen.

Correctionele rechtbank

Zoekt u praktische info over de griffie van de correctionele rechtbank? Klik zeker op het onderstaande document. 

Hebt u geen idee wie wie is in de rechtszaal? Hieronder een handig overzichtje.

Anlagen

Het protocol tussen de balie, de zetelende magistratuur, de griffie en het openbaar ministerie vindt u hier.

Onderzoek en raadkamer

Wenst u meer praktische info over de griffie van het onderzoek en de raadkamer? Klik op het document hieronder. 

Anlagen

Gerechtskosten (rolrechten)

Hebt u een betalingsuitnodiging gekregen van de FOD Financiën om de rolrechten te betalen van een procedure voor onze rechtbank? In het onderstaande document kan u daar meer informatie over vinden. 

Custom 3

Magistratuur

De stap zetten naar de magistratuur? Dat kan via de onderstaande link:

#wordmagistraat 

Graag al een sneak peek in de leefwereld van een magistraat? Bekijk zeker de filmpjes van misschien wel jouw toekomstige collega's. 

Griffiers, assistenten en medewerkers

Geïnteresseerd in een job als medewerker, assistent of griffier? Hieronder vind je de link met al onze openstaande vacatures en wie weet verwelkomen we jou binnenkort in ons team! 

Spontane sollicitatie

Vind je geen vacature die bij je past? Geen nood, via de onderstaande link kan je spontaan solliciteren. 

Stages

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel verwelkomt graag elke jaar een aantal studenten van hogescholen en universiteiten die binnen de rechtbank (een deel van hun) stage wensen te lopen. 

Als je in het kader van je stage gedurende enkele dagen een magistraat wil volgen (observatie- of kijkstage), kan dit bij de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank en bij een beperkt aantal kamers van de familierechtbank (voor zover de zaken niet achter gesloten deuren worden behandeld). Een langere (werk)stage is eveneens mogelijk in het kabinet van een onderzoeksrechter of bij een jeugdrechter. 

Heb je interesse voor het werk op één van de griffies van onze rechtbank, kan je ook hier terecht in het kader van een langere (werk)stage. Observatie- of kijkstages op de griffies zijn niet mogelijk. 

Aanvragen voor een stage dienen naar volgend mailadres gemaild te worden: nreabrussel.stage.studenten@just.fgov.be. Aanvragen die naar een ander adres gemaild worden, worden niet in aanmerking genomen. 

Gelieve in uw aanvraag steeds te preciseren:

  • bij welke school of universiteit u student bent en in welk jaar u zit,
  • wat voor soort stage u wenst te lopen, de duur ervan alsook de gewenste periode, 
  • of u deze stage bij de griffie of bij een rechter wenst te lopen, en 
  • in welke sectie van de rechtbank u graag uw stage zou willen doen en welke materie(s) daarbij uw voorkeur genieten.

Uw aanvraag moet steeds vergezeld zijn van een motivatiebrief en een CV. 

Gezien wij, zeker in de maanden september en oktober, veel aanvragen krijgen, kan het even duren alvorens u een antwoord krijgt. Dank om hiermee rekening te houden.  

Custom 5

Dienstregeling

Hieronder vindt u de dienstregeling met de materies van de diverse kamers, de dagen waarop die zitting houden en waarop nieuwe zaken kunnen worden ingeleid en de zaal waar de zitting plaatsvindt. De algemene en actuele dienstregeling vindt u in het eerste document dat hieronder wordt weergeven. De aanvullende regelingen worden daaronder in volgorde opgelijst. 

De publicaties van het bijzonder reglement van onze rechtbank in het Belgisch Staatsblad, kan u helemaal onderaan de pagina terugvinden. Voor de meest actuele toestand dient u te klikken op de laatste wijziging van 21 januari 2021. 

Anlagen

- Diensregeling 2022-2023 (310.11 KB)

Neuigkeiten

Hieronder kan u zowel de beslissing als het persbericht terugvinden in de zaak "Camping Rode Duivelsfans op het WK in Brazilië".

Hieronder kan u zowel de beslissing als het persbericht terugvinden in de tuchtzaak "Propere handen" in het voetbal. 

Formulieren

Hier vindt u een aantal formulieren voor de procedures van de burgerlijke rechtbank. Als u meer informatie wenst, kan u op het info icoon klikken. 
Dokument PDF Word Excel Info
Oproepingsformulier voor een zaak met reeds gekende zittingsdatum
Vaststellingsformulier voor een zaak zonder zittingsdatum
Volmacht

Hier vindt u een aantal formulieren voor de procedures van de familierechtbank.

Dokument PDF Word Excel Info
Oproepingsformulier voor een zaak met reeds gekende zittingsdatum
Vaststellingsformulier voor een zaak zonder zittingsdatum
Formulier bij een overeenkomst over de onderhoudsbijdrage

Hieronder kan u het grievenformuler voor de jeugdrechtbank terugvinden. 

Dokument PDF Word Excel Info
Grievenformulier

Hier vindt u een aantal formulieren voor de procedures van de correctionele rechtbank.

Dokument PDF Word Excel Info
Grievenformulier
Nota burgerlijke partijstelling

Sitemap