Nederlandstalige politierechtbank Brussel

Openingsuren


Openingsuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels

Alle contactgegevens

Localisatie

Nederlandstalige politierechtbank Brussel

Griffies

Nederlandstalige politierechtbank Brussel

Voorstelling

Welkom

Voor welke misdrijven is de rechter in de politierechtbank bevoegd?

1. Verkeersinbreuken en verkeersongevallen

De rechter in de politierechtbank is bevoegd voor alle inbreuken in het wegverkeer.

2. Vergoeding van schade uit verkeersongevallen

De politierechtbank behandelt alle eisen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeers- of treinongeval. Dit behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank.

3. Andere misdrijven

De rechter in de politierechtbank behandelt  ook misdrijven zoals:

·         omschreven in het Veldwetboek;

·         omschreven in het Boswetboek;

·         omschreven in de besluitwet betreffende de beteugeling van dronkenschap;

·         omschreven in de wetten op de riviervisserij;

·         omschreven in spoorwegwetgeving

·         enz.

4. Hogere beroepen tegen administratieve sancties

Bijvoorbeeld gasboete en voetbalwet.

Hoe is de politierechtbank samen gesteld ?

De politierechtbank bestaat uit de rechter, die de debatten leidt en uiteindelijk oordeelt, uit het openbaar ministerie, dat de straf vordert en uit de griffier.

Voor meer inlichtingen in verband met de bevoegdheid en de samenstelling, klik hier

Inlichtingen

Beschikking Voorzitter Nederlandstalige rechtbank van Eerste Aanleg

Anlagen

Beschikking Voorzitter Nederlandstalige rechtbank van Eerste Aanleg van 14 mei 2020

Verfügung corona

 

 

 

Custom 1

Zittingsrooster

Zittingsrooster

Zittingsrooster vanaf 1 januari 2020
       
Dagen/uren Kamer Aantal Zittingszaal
Dinsdag om 9 uur Kamer 1 1 per week C3
Dinsdag om 13.30 uur Kamer 5 1 per week C3
Dinsdag om 9 uur Kamer 6 1 per week C1
Woensdag om 9 uur Kamer 2 1 per week C3
Woensdag om 9 uur Kamer 7  1 per week C1
Donderdag om 9 uur Kamer 3 1 per week C3
Donderdag om 9 uur Kamer 8  1 per week C1
Vrijdag om 9 uur Kamer 4 1 per week C3
       
Kamer 1, 2, 4 en 5: burgerlijke kamers
Kamer 6,7  en 8: strafkamers

 

Opgelet nieuw bijzonder reglement vanaf 1 januari 2020.

Griffies

Kanzleien

Dokumente

Beste,

Werd uw zaak behandeld op de terechtzitting en stelt u zich de vraag: "Wat nu?".

Klik dan op de bijlage en u vindt tal van antwoorden op uw vragen.

De hoofdgriffier

Eeckhout Elke.

Sitemap